Frequently Asked Question

Popis kodova- Oznaka za okoliš
Last Updated 3 years ago

Code value Naziv Definicija
EKO EKO Ovaj simbol označava organsku proizvodnju ovjerenu od strane SKAL koji zadovoljava zahtjeve EU propisa za ekološku proizvodnju. SKAL je nadzorno tijelo za organski proizvodnju u Nizozemskoj.
EU_BLOMMA EU_BLOMMA N/A
EU_ECO_LABEL EU_ECO_LABEL Ovaj proizvod je fizički označen sa EU Eco oznakom, Europskom inicijativom za okoliš podržan od strane Europske komisije
EU_ORGANIC_FARMING EU_ORGANIC_FARMING EU logo organskog uzgoja nudi potrošačima povjerenje o podrijetlu i kvaliteti hrane i pića, te prisutnost na bilo kojem proizvodu osigurava usklađenost sa uredbama EU o ekološkom uzgoju.
FALKEN FALKEN
FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABEL FOREST_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABEL
GMO_MARKED GMO_MARKED
GREEN_DOT GREEN_DOT
KRAV_MARK KRAV_MARK
MARINE_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABEL MARINE_STEWARDSHIP_COUNCIL_LABEL
PEFC PEFC
RAINFOREST_ALLIANCE RAINFOREST_ALLIANCE
SCHARRELVLEES SCHARRELVLEES
SOIL_ASSOCIATION_ORGANIC_SYMBOL SOIL_ASSOCIATION_ORGANIC_SYMBOL
SVANEN SVANEN
SWEDISH_SEAL_OF_QUALITY SWEDISH_SEAL_OF_QUALITY Proizvod je fizički označen sa švedskim pečatom kvalitete koji jamči odgovornost za okoliš proizvoda
USDA USDA Američko ministarstvo poljoprivrede.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!