Frequently Asked Question

GLN - Global Location Number
Last Updated 3 years ago

Jedinstveni lokacijski broj (GLN - Global Location Number) normirani je
identifikacijski broj koji se koristi za jedinstveno i jednoznačno identificiranje
tvrtki ili organizacija kao pravnih osoba, fizičkih lokacija i funkcionalnih cjelina
među tvrtkama ili organizacijama u cijelom svijetu.

Lokacijski brojevi predstavljaju “adrese“ sudionika u poslovnim transakcijama
unutar opskrbnih lanaca. Korištenje jedinstvenih lokacijskih brojeva preduvjet
je za učinkovitu elektroničku razmjenu podataka (EDI).

Primjeri: lokacijski broj tvrtke kao pravne osobe, regala u visokoregalnom
skladištu te tvrtke ili njezina odjela nabave.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!